Giá Lăn Bánh Tucson 2018 máy xăng bản Full Option

0
470

Hyundai Tucson 2018 Máy xăng bản Full Option màu cát

BẢNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE
Kính gửi : Quý Khách Hàng
Loại xe   : Tucson Máy Xăng bản đủ 2.0
Giá bán : 838,000,000
STT CÁC KHOẢN CHI PHÍ
1 Thuế trước bạ 10% 92,000,000
2 Lệ phí đăng ký cấp biển số xe TpHCM 11,000,000
3 Dịch vụ đăng ký xe 3,000,000
4 Lệ phí đăng kiểm 340,000
5 Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000
6 Bảo hiểm TNDS + người ngồi xe 530,000
9 Bảo hiểm thân xe 13,408,000
TỔNG CỘNG 121,838,000
PHƯƠNG THỨC TRẢ THẲNG:
Tiền xe: 838,000,000
Chi phí đăng ký: 121,838,000
Chi phí lăn bánh ( hoàn tất biển số ) 959,838,000
PHƯƠNG THỨC TRẢ GÓP:
Khách hàng trả trước: 15% 125,700,000
Ngân Hàng hỗ trợ : 85% 712,300,000
Chi phí đăng ký: 121,838,000
Chi phí đưa trước 247,538,000

Màu Xe:

Facebook Comments